Searching...

Populära sökningar

RyggsäckarHandväskorPortföljer
Shop
Visa allaNyheterBästsäljareRyggsäckarWeekendväskorPortföljerMagväskorHandväskorTote väskorPlånböckerAccessoarerLäderprodukterSamarbeten
KollektionerVåra butiker
Hållbarhet
United StatesUSD

Språk

United Kingdom (English)

Marknad

Din order levereras till United States och betalas i USD
Välj ditt land för att se rätt pris, leveranstid och fraktavgift. Priset på en vara kan variera beroende på leveransadress på grund av lokal prissättning och moms. Vi levererar endast till de länder som listas ovan.

Engagemang, policyer och mål

På Sandqvist producerar vi stilrena vardagsväskor som är framtagna med hållbarhet i åtanke. Vi har bestämt oss för att göra detta på ett sätt som är rättvist för alla inblandade, samt med omsorg om miljön. Det innebär att vi tar ansvar för våra produkters påverkan på både planeten och på människorna som tillverkar våra väskor. För oss är det viktigt att upprätthålla mänskliga rättigheter för alla som är involverade i tillverkningen av våra produkter. Vi arbetar också ständigt med att säkerställa att våra produkter har en så liten negativ påverkan på miljön som möjligt.

Att vara ”hållbart där det är möjligt”, är inte tillräckligt för oss. Vi är mycket medvetna om hur människor utnyttjas i globala leveranskedjor, särskilt kvinnor som utgör majoriteten av textilindustrins arbetskraft. Det ligger i vårt eget intresse att erkänna att alla, oberoende av könsidentitet, har rätt till en säker arbetsplats. Vi respekterar nationell lagstiftning i de länder där vi är verksamma. Vi respekterar det ansvar vi har som företag i enlighet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Vi hålls ansvariga av vår medlemsorganisation Fair Wear där de utvärderar hur väl vi arbetar för att upprätthålla FW Code of Labor Practices, baserat på ILOs åtta grundläggande arbetskonventioner.

Vi förväntar oss också att denna policy för ansvarsfullt affärsuppförande håller oss ansvariga gentemot våra intressenter som t.ex. leverantörer, arbetare, kunder och anställda). Vi förväntar oss även att våra leverantörer och affärspartners upprätthåller dessa principer.

Vi har arbetat hårt för att skapa en formel för att säkerställa att hållbarhet är av högsta fokus i allt vi gör. Vi har definierat tre fokusområden där vi vet att vår verksamhet har en inverkan på människor och planeten:

  • Transparent produktionskedja
  • Hållbara produkter
  • Vår verksamhet, människor och kultur

POLICYER

Sandqvist har satt upp ambitiösa hållbarhetsmål för 2025. Det inkluderar människorna som tillverkar våra produkter, materialen vi använder, vår påverkan på klimatet och hur vi bidrar till kulturen och samhället. Några av dessa mål kan vi enkelt sätta en plan för, som att t.ex. förbjuda engångsplast. Andra mål, som att bli klimatneutrala, vet vi inte hur vi ska uppnå än. Men vi jobbar ständigt på att uppnå detta mål.

Vi har ett antal policyer som ska vägleda oss i att nå våra hållbarhetsmål för kommande år.

Policy för ansvarsfullt företagande

Sandqvist är engagerade i att vara en ansvarsfull verksamhet. Vi vill skapa hållbara produkter som våra kunder kan njuta av att använda i många år, och vi vill göra det samtidigt som vi säkerställer att det går rätt till. Varken människor eller planeten ska komma till skada i processen. Vi är medvetna om att det finns risker gentemot miljön inom vår försörjningskedja och affärsverksamhet och vi är fast beslutna att minimera vår negativa påverkan så mycket vi kan. Vår policy för ansvarsfullt företagande, som har utvecklats med och godkänts av en senior ledning, vägleder oss som företag i vilka vi vill vara och hur vi vill göra affärer. Du kan läsa mer om vår RBC-policy här.

Policy för hållbara material

Vår policy för hållbara material redogör för vår ambition att minska miljöpåverkan från våra produkter. Detta inkluderar vårt åtagande att endast använda ekologisk bomull och syntetiska material som innehåller återvunna fibrer. För läder ska endast hudar som behandlats i garverier som klassificerats som guld eller silver av Leather Working Group (LWG) för deras miljöstatus, användas. Vidare redogör policyn att endast läder som är en biprodukt från kött- och mejeriindustrin ska användas. Hudar bör hämtas från länder med höga krav på djurskydd.

Kemikaliepolicy

Vår kemikaliepolicy ställer höga krav på både vilka kemikalier som får finnas kvar i slutprodukten (produktrelaterade kemikalier), samt kemikalier som används i produktionen (processkemikalier). Restriktioner för produktrelaterade kemikalier för alla produkter som levereras till Sandqvist finns i AFIRMs arbetsgrupps lista över begränsade ämnen (RSL). Dessa krav är strängare än de som ställts upp av Europeiska unionen (REACH). Alla processkemikalier som används i produktionen av Sandqvists produkter ska följa MRSL (Manufacturing Restricted Substances List) som tagits fram av initiativet Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC).

Kod gällande arbetspraxis för leverantörer

Alla leverantörer som arbetar med Sandqvists produkter måste följa Sandqvists uppförandekod för leverantörer. Koden ställer minimikrav på arbetsvillkor baserade på Internationella arbetsorganisationen (ILO) och FN:s principer. Detta inkluderar rätten för alla arbetare att gå med i fackföreningar, rätten till levnadslön, rimliga arbetstider, säkra arbetsförhållanden och ett juridiskt bindande anställningsförhållande. Barnarbete och alla former av diskriminering är strängt förbjudna. Vår kod är baserad på Fair Wear Foundation – Code of Labor Practices.

Swedish Fashion Ethical Charter

Swedish Fashion Ethical Charter redogör riktlinjer gällande kroppsideal, mångfald och frågor om företagens sociala ansvar. Policyn tar upp alla roller och discipliner inom branschen, från designers och varumärken till modellbyråer, castingagenter, kommersiella köpare, stylister, samt marknadsavdelningar, reklambyråer, fotografer och media.

Hållbarhetsrapport

Sandqvists hållbarhetsredovisning ger oss möjlighet att redogöra i detalj vad vi gör och hur vi når våra mål.
Ladda ned hållbarhetsrapporten för 2021 här.
Ladda ned hållbarhetsrapporten för 2020 här.
Ladda ned hållbarhetsrapporten för 2019 här.
Ladda ned hållbarhetsrapporten för 2018 här.