Searching...

Populära sökningar

RyggsäckarHandväskorPortföljer
Shop
Visa allaNyheterBästsäljareRyggsäckarWeekendväskorPortföljerMagväskorHandväskorMessengerväskorTote väskorPlånböckerAccessoarerSamarbeten
Kollektioner
Hållbarhet
United StatesUSD

Språk

United Kingdom (English)

Marknad

Din order levereras till United States och betalas i USD
Välj ditt land för att se rätt pris, leveranstid och fraktavgift. Priset på en vara kan variera beroende på leveransadress på grund av lokal prissättning och moms. Vi levererar endast till de länder som listas ovan.
View:

Vision, policyer och mål

Hos Sandqvist producerar vi väskor med lång livslängd. Det vill vi göra på ett sätt som är rättvist för alla berörda och med omsorg om miljön. Det innebär att vi tar ansvar för våra produkters påverkan genom hela deras livscykel, både på människor och planeten.

Vi har arbetat hårt med att skapa en formel för att säkerställa att hållbarhet är högsta fokus i allt vi gör. Detta har resulterat i ett format som består av fem huvudpelare:

- Ekologisk bomull

- Återvunna material

- Transparent produktionskedja

- Rättvisa arbetsförhållanden

- Produkter med lång livslängd

Vi har ett antal policyer som ska vägleda oss mot våra mål för hållbar design hos Sandqvist.

Hållbarhetsmål

Sandqvist har satt upp ambitiösa hållbarhetsmål för 2023. Dom inkluderar människorna som gör våra produkter, vilka material vi använder, vår påverkan på klimatet och hur vi påverkar samhället och kulturen vi verkar i. Vissa av målen är enklare att nå, som att förbjuda plast som bara används en gång i till exempel påsar, men vi strävar även efter att vi som företag ska bli klimatneutrala.

I vår hållbara materialpolicy beskrivs vår ambition att minska miljöpåverkan från våra produkter. Här ingår vårt åtagande att endast använda ekologisk bomull och syntetiska material som innehåller återvunna fibrer. För läder kan endast hudar användas som behandlats i garverier som rankats som Guld eller Silver av Leather Working Group (LWG). Vidare specificerar policyn att endast läder som är en biprodukt från kött- och mejeriindustrin får användas. Hudar skall enbart anskaffas från länder med höga krav på djurskydd.

Uppförandekod

Alla leverantörer som arbetar med Sandqvist’s produkter måste följa Sandqvist’s regler för arbetspraxis för leverantörer. I reglerna stipuleras minimikrav för arbetsförhållanden som baseras på Internationella arbetsorganisationens (ILO) och FN:s principer. Här ingår rätten för alla arbetare att ansluta sig till fackföreningar, rätten till existensminimum, rimliga arbetstider, säkra arbetsförhållanden och en juridiskt bindande anställningsrelation. Barnarbete och alla former av diskriminering är strängt förbjudet. Fair Wear Foundation – Code of Labour Practices .

Kemikaliepolicy

Kemikaliepolicyn ställer stränga krav både på kemikalier som kan kvarstanna i slutprodukten (produktrelaterade kemikalier), men också på kemikalier som används i produktionen (processkemikalier). Restriktioner för produktrelaterade kemikalier för alla produkter som levereras till Sandqvist beskrivs i förteckningen över begränsade ämnen (RSL) från AFIRM Working Group. Dessa krav är strängare än dem som fastställts av EU. Alla processkemikalier som används i produktionen av Sandqvist’s produkter ska följa Manufacturing Restricted Substances List (MRSL), som utvecklats av initiativet Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC).

Intern hållbarhetspolicy

För att vägleda alla som arbetar hos och med Sandqvist har vi en intern policy avseende hållbarhet. Denna täcker ett brett område inklusive frågor om energianvändning, återvinning, affärsresor och anti-korruption.

Swedish Fashion Ethical Charter

Swedish Fashion Ethical Charter hanterar riktlinjer om kroppsideal, mångfald och frågor om företagens sociala ansvar. I policyn behandlas alla roller och discipliner inom branschen, från designers och varumärken till modellagenturer, rollbesättare, kommersiella köpare, stylister samt marknadsföringsavdelningar, reklamagenturer, fotografer och media

Hållbarhetsrapport

Sandqvist’s hållbarhetsrapporter ger oss möjlighet att mer detaljerat redovisa vad vi gör och hur vi uppnår våra mål.
Ladda ned hållbarhetsrapporten för 2021 här.
Ladda ned hållbarhetsrapporten för 2020 här.
Ladda ned hållbarhetsrapporten för 2019 här.
Ladda ned hållbarhetsrapporten för 2018 här.