Miljö

Kemikalieanvändning, klimatförändring, vattenpåverkan

MILJÖ

Vår miljö står inför en mängd utmaningar som modeindustrin måste hantera. Alla, från tillverkare till varumärken och konsumenter, spelar en viktig roll. Sandqvist fokuserar på fyra områden där vi tror att vi kan bidra med en positiv påverkan: klimatförändring, kemikalier, biologisk mångfald och vattenfrågor.

KEMIKALIER

Kemikalier används vid tillverkningen av alla textilprodukter. För att minimera påverkan som dessa kemikalier kan ha på miljön, tillämpar vi stränga krav på vilka kemikalier som får användas i produktionsprocessen. Våra krav stämmer överens med best practice inom textilbranschen och lagstiftningen i våra försäljningsländer, i och utanför EU.

Våra tyg och vävar i ekologisk bomull behandlas enbart med ämnen och färger som godkänts för ekologiska material. Det syntetiska materialet vi använder är certifierat avseende kemiskt innehåll i den mån det är möjligt. Därutöver genomför vi även riskbaserade kemikalietester på våra produkter.

KLIMATPÅVERKAN

Sandqvist har varit del av branschinitiativet STICA (Swedish Textile Initiative for Climate Action) sedan 2020. Syftet med STICA är att stödja textil- och modeindustrin i Norden att minska sina utsläpp av växthusgaser i linje med 1,5°C-målet, som beskrivs av FN:s ramverk för klimatförändringar och Parisavtalet. Läs mer om STICA och hitta den senaste rapporten om de framsteg som har gjorts här.

I linje med Parisavtalet och "Carbon law" (som innebär att vi måste halvera vår påverkan varje decennium), är Sandqvists mål att minska våra koldioxidutsläpp med 50 % (i absoluta tal) fram till 2030, med 2020 som basår. Detta mål är väl integrerat i vår affärsstrategi och vår policy för ansvarsfullt företagande samt i vår interna miljöpolicy, som styr vår verksamhet. Som en del av arbetet med vår hållbarhetsstrategi under 2022 har detta mål validerats och återspeglas i de mål som styr varje del av vår organisation, och kommunicerats till leverantörer.

Sandqvist har genomfört och rapporterat våra klimatberäkningar baserade på STICA:s riktlinjer och Greenhouse gas Protocol (GHG-protokollet) sedan 2020. Under 2021, resulterade våra åtgärder för att minimera flygfrakter av gods, övergå till 3D-prover och effektivisera vår orderprocess, i en minskning av vårt koldioxidavtryck (i scope 3) med 26% i absoluta tal.

VATTEN

Textil- och läderindustrier är stora aktörer vid vattenföroreningar över hela världen. Sandqvist är målmedvetna i att minimera vår vattenpåverkan. Vi gör detta genom att strikt kontrollera de kemikalier som används genom hela vår leveranskedja. Vi säkerställer att den kemiska hanteringen hos våra leverantörer följer bästa arbetssätt och att vatten bevaras vid samtliga produktionssteg.

De viktigaste byggstenarna i vårt vattenarbete är vår kemikaliepolicy, användningen av ekologisk bomull samt Leather Working Group’s rankning av våra garverier.

Sandqvist

Om oss

Våra värderingar

Hållbarhet

Journal

Butiker

Karriär

Integritetspolicy & Villkor