Miljö

Kemikalieanvändning, klimatförändring, vattenpåverkan

MILJÖ

Vår miljö står inför en mängd utmaningar som modeindustrin måste hantera. Alla, från tillverkare till varumärken och konsumenter, spelar en viktig roll. Sandqvist fokuserar på fyra områden där vi tror att vi kan bidra med en positiv påverkan: klimatförändring, kemikalier, biologisk mångfald och vattenfrågor.

KEMIKALIER

Kemikalier används vid tillverkningen av alla textilprodukter. För att minimera påverkan som dessa kemikalier kan ha på miljön, tillämpar vi stränga krav på vilka kemikalier som får användas i produktionsprocessen. Våra krav stämmer överens med best practice inom textilbranschen och lagstiftningen i våra försäljningsländer, i och utanför EU.

Våra tyg och vävar i ekologisk bomull behandlas enbart med ämnen och färger som godkänts för ekologiska material. Det syntetiska materialet vi använder är certifierat avseende kemiskt innehåll i den mån det är möjligt. Därutöver genomför vi även riskbaserade kemikalietester på våra produkter.

KLIMATPÅVERKAN

En stor beståndsdel i vårt koldioxidavtryck är transporten av våra varor. Vårt mål är att minimera klimatpåverkan från transporter genom att välja de mest miljövänliga transportalternativen när det är möjligt.

Under 2019 och framåt har arbetet med att lägga om produktionen till sjöfrakt fortsatt. Det långsiktiga målet är att eliminera all flygfrakt för produktionsorder. Eftersom detta kan kräva byte av några av våra leverantörer kommer Sandqvist inte att kunna lägga om all produktion till sjöss, men vårt huvudsakliga transportsätt är till sjöss.

VATTEN

Textil- och läderindustrier är stora aktörer vid vattenföroreningar över hela världen. Sandqvist är målmedvetna i att minimera vår vattenpåverkan. Vi gör detta genom att strikt kontrollera de kemikalier som används genom hela vår leveranskedja. Vi säkerställer att den kemiska hanteringen hos våra leverantörer följer bästa arbetssätt och att vatten bevaras vid samtliga produktionssteg.

De viktigaste byggstenarna i vårt vattenarbete är vår kemikaliepolicy, användningen av ekologisk bomull samt Leather Working Group’s rankning av våra garverier.

Sandqvist

Om oss

Våra värderingar

Hållbarhet

Journal

Butiker

Karriär

Integritetspolicy & Villkor